Number of the records: 1  

pohľadávky

 1. Subject h.pohľadávky
  Subject h.debts
  Eco-code658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Source of Data VerificationEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 143  : Právo veriteľa požadovať od dlžníkovi plnenie určitého záväzku; pohľadávka vzniká na základe zmluvy, v ktorej sa umožní odklad peňažnej náhrady. Pohľadávku dlžník musí zaplatiť v stanovenej dobe. Pohľadávka zaniká vyrovnaním dlhu alebo iným spôsobom vyrovnania (dohodou o inom spôsobe platenia, odpustenie dlhu a pod.).
  Database250h - eco-index
  References (337) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (532) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (121) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1