Number of the records: 1  

pohyb síl pracovných medzinárodný

 1. Subject h.pohyb síl pracovných medzinárodný
  Subject h.international mobility of labour force
  Eco-code331.55 - Mobilita pracovných síl
  Look insteadmobilita síl pracovných medzinárodná
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 489  : Prechod pracovných síl z jedného štátu do iného štátu. Podporujú ho ekonomické i neekonomické činitele. Ako ekonomický stimul pôsobí skutočnosť, že niektoré krajiny vykazujú v porovnaní s inými rýchlejší ekonomický rast, ponúkajú lepšie možnosti zamestnania, zápasia s nedostatkom pracovných síl v množstve, kvalite a štruktúre. Medzi neekonomické príčiny patria politické, rasové, náboženské, národnostné a iné dôvody.
  Database250h - eco-index
  References (222) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (167) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (62) - BOOKS
  subject heading

  subject heading