Number of the records: 1  

poistenie sociálne

 1. Subject h.poistenie sociálne
  Subject h.social insurance
  Eco-code369 - Sociálne poistenie
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 406  : Je súčasťou sociálnej politiky štátu a predstavuje základný systém sociálneho zabezpečenia. Tento systém tvorí nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti.
  Database250h - eco-index
  References (22) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (186) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (708) - ARTICLES
  (169) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1