Number of the records: 1  

poistenie v nezamestnanosti

 1. Subject h.poistenie v nezamestnanosti
  Subject h.unemployment insurance
  Eco-code369 - Sociálne poistenie
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 147  : Poistenie pre prípad sraty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Obdobie poberania dávky v nezamestnanosti je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.
  Database250h - eco-index
  References (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ARTICLES
  (9) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1