Number of the records: 1  

poisťovne sociálne

 1. Subject h.poisťovne sociálne
  Subject h.social insurance companies - social insurance agencies
  Eco-code369 - Sociálne poistenie
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 405  : Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, právnická osoba, ktorá vykonáva sociálne poistenie. Pri výkone sociálneho poistenia je kontaktnou inšitúciou na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami a príjemcami dávok a inštitúciami členských štátov EÚ. Orgány Sociálnej poisťovne sú rada riaditeľov, dozorná rada a riaditelia pobočiek Sociálnej poisťovne.
  Database250h - eco-index
  References (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ARTICLES
  (27) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1