Number of the records: 1  

pokrok vedeckotechnický

 1. Subject h.pokrok vedeckotechnický
  Subject h.scientific and research progress
  Eco-code330.341.1 - Rozvoj výrobných síl. Technický pokrok
  Database250h - eco-index
  References (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ARTICLES
  (58) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1