Number of the records: 1  

politika finančná

 1. Subject h.politika finančná
  Subject h.financial policy
  Eco-code336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, Bratislava, 2002, s. 653  : Súhrn cieľov, ktoré vo finančnej oblasti presadzujú firmy, záujmové organizácie i rozličné orgány štátnej moci. Na makroekonomickej úrovni ide o súčasť národohospodárskej politiky, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom takých nástrojov, akými sú jednotlivé druhy príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, regulovanie štátneho dlhu a opatrenia zamerané na vyrovnanosť štátneho rozpočtu. Finančná politika úzko súvisí s politikou dôchodkovou a menovou.
  Database250h - eco-index
  References (176) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (127) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (274) - ARTICLES
  (14) - ELECTRONIC RESOURCES
  (866) - BOOKS
  (9) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1