Number of the records: 1  

politika hospodárska

 1. Subject h.politika hospodárska
  Subject h.economic policy
  Eco-code338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  338.22/.23 - Hospodárska politika
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 325  : Súhrn cieľov, nástrojov umožňujúcich realizovať tieto ciele, rozhodovacích procesov a opatrení zameraných na jednotlivé oblasti ekonomiky. Pri jej uplatňovaní štát musí zohľadňovať mnohé vnútorné i medzinárodné faktory, a to nielen ekonomické, ale aj politické, sociálne, národnostné, vojenské, etické, atď. Hlavnými cieľmi hospodárskej politiky štátu sú posilnenie efektívnosti pôsobenia trhového mechanizmu, zmiernenie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti a posilnenie vnútornej i vonkajšej stability.
  Database250h - eco-index
  References (768) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (757) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (56) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (46) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1