Number of the records: 1  

politika regionálna

 1. Subject h.politika regionálna
  Subject h.regional policy
  Eco-code332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Look insteadpolitika oblastná
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 712  : Hospodárska politika vlády zameraná na zvýšenie ekonomickej výkonnosti krízových oblastí a na presadenie väčšej rovnomernosti pri rozmiestnení ekonomickej aktivity v jednotlivých regiónoch, teda na prekonanie medziregionálnych rozdielov. Vládna regionálna politika sústreďuje svoju pozornosť predovšetkým na regióny s vysokou nezamestnanosťou, prostredníctvom verejných výdavkov podporuje vstup priemyselných firiem do týchto oblastí atď.
  Database250h - eco-index
  References (49) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (336) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (491) - ARTICLES
  (13) - ELECTRONIC RESOURCES
  (431) - BOOKS
  (10) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1