Number of the records: 1  

politika regionálna

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date15.03.2011
  Database250h - eco-index
  References (58) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (292) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (508) Catalogue documents - ARTICLES
  (440) Catalogue documents - BOOKS
  (10) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.politika regionálna
  Subject h.regional policy
  Eco-code332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Look insteadpolitika oblastná
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 712  : Hospodárska politika vlády zameraná na zvýšenie ekonomickej výkonnosti krízových oblastí a na presadenie väčšej rovnomernosti pri rozmiestnení ekonomickej aktivity v jednotlivých regiónoch, teda na prekonanie medziregionálnych rozdielov. Vládna regionálna politika sústreďuje svoju pozornosť predovšetkým na regióny s vysokou nezamestnanosťou, prostredníctvom verejných výdavkov podporuje vstup priemyselných firiem do týchto oblastí atď.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.