Number of the records: 1  

politika sociálna

 1. Subject h.politika sociálna
  Subject h.social policy
  Eco-code304 - Spoločenské problémy všeobecne. Sociálna politika
  Source of Data VerificationHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 151  : Časť štátnej politiky, ktorá v súlade s celkovými zámermi spoločnosti sleduje dosiahnutie vymedzených zámerov sociálneho rozvoja spoločnosti i jednotlivých skupín obyvateľstva. Realizáciou opatrení sociálnej politiky sa zabezpečuje uspokojovanie niektorých spoločnosťou uznávaných potrieb občanov. Sociálna politika konkrétnej vlády je súčasťou jej programového vyhlásenia.
  Database250h - eco-index
  References (55) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (395) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (904) - ARTICLES
  (32) - ELECTRONIC RESOURCES
  (858) - BOOKS
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1