Number of the records: 1  

poriadok súdny občiansky

 1. Subject h.poriadok súdny občiansky
  Subject h.law of civil procedure
  Eco-code347.9 - Občianske súdne konanie. Organizácia súdov a prokuratúry
  Database250h - eco-index
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (54) - ARTICLES
  (45) - BOOKS
  subject heading

  subject heading