Number of the records: 1  

portfólio

 1. Subject h.portfólio
  Subject h.portfolio
  Eco-code336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  368 - Poisťovníctvo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 346  : Kombinovaná držba rôznych akcií, obligácií, komodít, peňažných ekvivalentov, derivátov, nehnuteľností, drahých kovov a iných aktív individuálnym alebo inštitucionálnym investorom, prípadne bankou alebo inou finančnou inštitúciou. Cieľom je diverzifikovať investície a tým znížiť ich riziko.
  Database250h - eco-index
  References (321) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (371) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (344) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1