Number of the records: 1  

právo

 1. Subject h.právo
  Subject h.law
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 670  : Pravidlá správania vyjadrené v osobitnej, štátom uznanej forme, ktorých zachovávanie je vynutiteľné štátnou mocou. Majú výlučný charakter, t. j. ako jediné sú záväzné pre celú spoločnosť. Právo sa uskutočňuje prostredníctvom právnych vzťahov.
  Database250h - eco-index
  References (291) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (247) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (370) - ARTICLES
  (29) - ELECTRONIC RESOURCES
  (790) - BOOKS
  (34) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1