Number of the records: 1  

právo daňové

 1. Subject h.právo daňové
  Subject h.tax law
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  347.7 - Obchodné právo
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 79  : Časť finančných predpisov, ktoré upravujú hmotnú aj procesnú stránku jednotlivých daní tvoriacich daňový systém, príp. aj procesy správy a kontroly daní. Tvorí pododvetvie finančného práva a zároveň je jeho najvýznamnejšou a najrozsiahlejšou časťou.
  Database250h - eco-index
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (40) - BOOKS
  subject heading

  subject heading