Number of the records: 1  

priznania daňové

 1. Subject h.priznania daňové
  Subject h.tax returns
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 149-150  : Povinnosť daňovníka spočívajúca v tom, že v určenej lehote si na stanovenom tlačive sám vypočíta daň (po zohľadnení odpočtov, úľav, oslobodenia od dane, zvýhodnenia, výnimiek) a toto tlačivo odovzdá príslušnému daňovému orgánu. Funkciu daňového priznania pri dovoze tovaru zo zahraničia plní písomný návrh na colné konanie.
  Database250h - eco-index
  References (175) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (393) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (51) - BOOKS
  subject heading

  subject heading