Number of the records: 1  

príroda

 1. Subject h.príroda
  Subject h.nature
  Eco-code330.15 - Prírodné činitele. Pôda. Príroda. Prírodné sily. Prírodné statky
  502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Database250h - eco-index
  References (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (106) - ARTICLES
  (100) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1