Number of the records: 1  

procesory tabuľkové

 1. Subject h.procesory tabuľkové
  Subject h.spreadsheets
  Eco-code681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 350  : Tabuľkový procesor patrí do skupiny kancelárskeho softvéru, umožňuje efektívne pracovať s bežnými množstvami údajov, ktoré sú vo väčšine prípadov umiestnené do štruktúrovaných tabuliek, pričom ako nástroje poskytuje vzorce, funkcie, filtre, grafy, kontingenčné tabuľky a ďalšie.
  Database250h - eco-index
  References (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (17) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1