Number of the records: 1  

produktivita

 1. Subject h.produktivita
  Subject h.productivity
  Eco-code65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  65.011.4 - Produktivita. Hospodárnosť. Racionalizácia. Hodnotová analýza
  338.31 - Produktivita. Výnos
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 365  : Efektívnosť, s akou sa využívajú produktívne zdroje: práca, pôda a kapitál. Motívom pre rast produktivity je snaha produkovať viac s nižšími nákladmi na jednotku produkcie a pri zachovaní kvality. Merať zmeny produktivity je pomerne zložité. Ako hrubé určenie sa používa ukazovateľ produktivity práce kvantifikovaný ako objem produkcie na hodinu práce, resp. na pracovníka. Pravda, nešpecifikuje priamo podiel pôdy a kapitálu na dosahovanej zmene. Pri zohľadnení aj týchto faktorov hovoríme o celkovej (totálnej) produktivite.
  Database250h - eco-index
  References (14) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (156) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (272) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (304) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading