Number of the records: 1  

produkty

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date12.07.2019
  Database250h - eco-index
  References (543) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (631) Catalogue documents - ARTICLES
  (477) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (3) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.produkty
  Subject h.products
  Eco-code339.138 - Marketing
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 690  : V marketingovom ponímaní akákoľvek ponuka určená trhu, všetko, čo môže slúžiť na spotrebu, uspokojiť nejaké želanie alebo potrebu. Do tohto pojmu zahŕňame predmety, služby, myšlienky, osoby, miesta alebo organizácie. Produkt sa v marketingu chápe veľmi široko. Rozumie sa ním celková ponuka zákazníkovi, teda nielen podstata výrobku, ktorá je príčinou nákupu, ale tiež ostatné - abstraktné a syntetické okolnosti, ktoré kúpu produktu sprevádzajú.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.