Number of the records: 1  

programovanie

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date07.07.2010
  Database250h - eco-index
  References (189) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (64) Catalogue documents - ARTICLES
  (311) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (6) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.programovanie
  Subject h.programming
  Eco-code519.6 - Výpočtová matematika. Numerická analýza a programovanie počítačov
  519.8 - Operačný výskum
  681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 692  : Jedna zo samostatných disciplín operačného výskumu, pomocou ktorej sa riešia lineárne optimalizačné modely. Metódy lineárneho programovania sú rozšírené v praxi operatívneho riadenia a plánovania. Lineárne programovanie sa dá použiť všade tam, kde môžeme popísať lineárnym modelom úlohu, pri ktorej máme z množstva možných variantov vybrať optimálny variant.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.