Number of the records: 1  

projekty investičné

 1. Subject h.projekty investičné
  Subject h.investment projects
  Eco-code330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Source of Data VerificationAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 198  : Podrobne spracovaný zámer uskutočnenia investície. Zahŕňa súbor technických a ekonomických štúdií zameraných na prípravu, realizáciu a financovanie danej investície. Pri stavebných investíciách sú jeho súčasťou aj architektonické a ekologické štúdie.
  Database250h - eco-index
  References (151) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (123) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (61) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1