Number of the records: 1  

prostredie životné

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date16.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (134) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (635) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (7) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (13) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.prostredie životné
  Subject h.living environment
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 966  : Všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie a voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.