Number of the records: 1  

prostredie životné

 1. Subject h.prostredie životné
  Subject h.living environment
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 966  : Všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov, vrátane človeka, a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie a voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia.
  Database250h - eco-index
  References (105) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (530) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (875) - ARTICLES
  (23) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) - BOOKS
  (14) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading