Number of the records: 1  

psychológia

 1. Subject h.psychológia
  Subject h.psychology
  Eco-code159.9 - Psychológia
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 276  : Moderná veda o psychických javoch, ktorá sa sformovala po zložitom vývoji filozofického a prírodovedného myslenia na prelome 19. a 20. storočia, našla svoje využitie v mnohých oblastiach spoločenského i hospodárskeho života.
  Database250h - eco-index
  References (31) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (230) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (398) - ARTICLES
  (39) - ELECTRONIC RESOURCES
  (626) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading