Number of the records: 1  

recesia

 1. Subject h.recesia
  Subject h.recession
  Eco-code338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Source of Data VerificationVLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 371  : Fáza ekonomického cyklu charakterizovaná spomalením alebo poklesom ekonomickej aktivity. Často sa definuje ako obdobie, v ktorom reálny hrubý domáci produkt klesá minimálne v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch.
  Database250h - eco-index
  References (135) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (290) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (64) - BOOKS
  subject heading

  subject heading