Number of the records: 1  

recyklácia odpadu

 1. Subject h.recyklácia odpadu
  Subject h.waste recycling
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  620.28 - Znovuspracovateľné materiály a znovu spracované materiály
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 709  : Využitie odpadového materiálu pri ďalšej výrobe. Z ekonomického hľadiska sa využívanie odpadu stretáva s viacerými problémami. Je efektívne len vtedy, ak cena pôvodného materiálu je vyššia ako cena recyklovaného odpadového materiálu. Cena odpadu závisí od dostupnosti pôvodných materiálov, od nákladov, ktoré sa musia vynaložiť na zber odpadu, jeho čistenie atď.
  Database250h - eco-index
  References (138) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (181) - ARTICLES
  (27) - BOOKS
  subject heading

  subject heading