Number of the records: 1  

reformy daňové

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date15.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (103) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (280) Catalogue documents - ARTICLES
  (108) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.reformy daňové
  Subject h.tax reforms
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 72  : Proces zmeny daňového systému v štáte v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov (politických, sociálnych, ekonomických, medzinárodných a pod.). Daňová reforma sa najčastejšie charakterizuje ako komplex zásadných zmien v daňovom systéme alebo tvorba úplne nového daňového systému. Koncepcia daňovej reformy musí byť založená na princípe, či bude viac preferovať zdanenie príjmov alebo zdanenie spotreby (predaja).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.