Number of the records: 1  

reformy daňové

 1. Subject h.reformy daňové
  Subject h.tax reforms
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 72  : Proces zmeny daňového systému v štáte v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov (politických, sociálnych, ekonomických, medzinárodných a pod.). Daňová reforma sa najčastejšie charakterizuje ako komplex zásadných zmien v daňovom systéme alebo tvorba úplne nového daňového systému. Koncepcia daňovej reformy musí byť založená na princípe, či bude viac preferovať zdanenie príjmov alebo zdanenie spotreby (predaja).
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (116) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (267) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (115) - BOOKS
  subject heading

  subject heading