Number of the records: 1  

relácie výmenné

 1. Subject h.relácie výmenné
  Subject h.exchange relations
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 916  : Pomer medzi exportnými a importnými cenami určitej krajiny. V medzinárodnom obchode sa tento termín chápe v užšom zmysle ako pomer cien priemyselných výrobkov k cenám surovín a poľnohospodárskych výrobkov. Zvýšenie exportných cien oproti importným cenám zlepšuje obchodnú bilanciu za predpokladu nemeniaceho sa objemu zahraničnoobchodného obratu.
  Database250h - eco-index
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ARTICLES
  (2) - eco-index
  (2) - BOOKS
  subject heading

  subject heading