Number of the records: 1  

rentabilita podniku

 1. Subject h.rentabilita podniku
  Subject h.company profitability
  Eco-code658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationMilan Žák a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 658  : Schopnosť dosiahnutia výnosu (zisku, peňažného toku...) na základe prostriedkov vynaložených na ich dosiahnutie (aktíva, kapitál, náklady, počet pracovníkov a pod.). Technicky sa vypočíta ako pomer výnosu spoločnosti k vynaloženým prostriedkom.
  Database250h - eco-index
  References (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (11) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1