Number of the records: 1  

riadenie projektové

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date06.08.2014
  Database250h - eco-index
  References (7) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (156) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (208) Catalogue documents - ARTICLES
  (1) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (148) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Subject h.riadenie projektové
  Subject h.project management
  Eco-code65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Look insteadmanažment projektový
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 272  : Spôsob riadenia a koordinácie ľudských a materiálnych zdrojov počas životnosti projektov pri použití moderných techník riadenia na dosiahnutie vopred určených cieľov v danom rozsahu, nákladoch, čase, kvalite a spokojnosti účastníkov projektu. Jeho jadrom je magický trojuholník - náklady (zdroje), termíny a kvalita.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.