Number of the records: 1  

rozvoj trvalo udržateľný

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date16.05.2014
  Database250h - eco-index
  References (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (925) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (676) Catalogue documents - ARTICLES
  (325) Catalogue documents - BOOKS
  (3) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.rozvoj trvalo udržateľný
  Subject h.permanently preservable development - sustainable development
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  338.1 - Hospodárska situácia
  Look insteadudržateľnosť trvalá
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 372  : Systém ekonomického rozvoja a zabezpečenia potrieb ľudstva s ohľadom na zachovanie potrebných zdrojov a vytváranie možností na ich obnovu. Ide o cielený, dlhodobý a komplexný proces ovplyvňujúci všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne) na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej).
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.