Number of the records: 1  

rozvoj trvalo udržateľný

 1. Subject h.rozvoj trvalo udržateľný
  Subject h.permanently preservable development - sustainable development
  Eco-code502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  338.1 - Hospodárska situácia
  Look insteadudržateľnosť trvalá
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 372  : Systém ekonomického rozvoja a zabezpečenia potrieb ľudstva s ohľadom na zachovanie potrebných zdrojov a vytváranie možností na ich obnovu. Ide o cielený, dlhodobý a komplexný proces ovplyvňujúci všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne) na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej).
  Database250h - eco-index
  References (760) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (607) - ARTICLES
  (25) - ELECTRONIC RESOURCES
  (281) - BOOKS
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1