Number of the records: 1  

sadzby úrokové

 1. Subject h.sadzby úrokové
  Subject h.interest rate
  Eco-code336.77/.78 - Úver. Úrok
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 456  : Pomer ročného úroku k výške pôžičky. Úroková miera závisí od základnej úrokovej sadzby určovanej centrálnou bankou, ako aj od ponuky a dopytu po peniazoch.
  Database250h - eco-index
  References (246) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (445) - ARTICLES
  (1) - eco-index
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (92) - BOOKS
  subject heading

  subject heading