Number of the records: 1  

sémantika

 1. Subject h.sémantika
  Subject h.semantics
  Eco-code003 - Semiotika. Syntax a sémantika všeobecne. Písmo
  Source of Data VerificationŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 1082  : 1. náuka o význame jazykových jednotiek, slov alebo vyšších celkov, 2. súhrn významov jazykovej jednotky (slova, vety), príp. jazykového nadvetného útvaru (napr. básne), 3. hud. náuka o gréckom notovom písme, 4. filoz. smer v logistickej novopozitivistickej filozofii zaoberajúcej sa významovou platnosťou znakov v metajazyku moderných vied, 5. výp. tech. pravidlá prisudzujúce význam prípustným kombináciám symbolov
  Database250h - eco-index
  References (32) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading