Number of the records: 1  

služby doplnkové

 1. Subject h.služby doplnkové
  Subject h.supplementary services
  Eco-code338.46 - Služby. Terciárny sektor
  338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Database250h - eco-index
  References (37) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (39) - ARTICLES
  (10) - BOOKS
  subject heading

  subject heading