Number of the records: 1  

spoločnosti akciové

 1. Subject h.spoločnosti akciové
  Subject h.joint stock companies
  Eco-code347.7 - Obchodné právo
  658.11 - Druhy a formy podnikov
  Look insteadspoločnosti účastinné
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 24  : Akciová spoločnosť - právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a schválených štátnym orgánom (získanie koncesie), ale hlavne registráciou, t. j. zápisom do podnikového (obchodného) registra. Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál emisiou akcií.
  Database250h - eco-index
  References (127) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (582) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (108) - BOOKS
  subject heading

  subject heading