Number of the records: 1  

spoločnosti obchodné

 1. Subject h.spoločnosti obchodné
  Subject h.business companies
  Eco-code347.7 - Obchodné právo
  658.11 - Druhy a formy podnikov
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 215  : Právnické osoby založené na účely podnikania podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Obchodné spoločnosti podľa slovenského a európskeho práva môžu byť: verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.), komanditná spoločnosť (k. s.), akciová spoločnosť (a. s.), spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r. o.), európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európska spoločnosť (societas europea).
  Database250h - eco-index
  References (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (170) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (458) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (238) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

  To the basket