Number of the records: 1  

spoločnosť informačná

 1. Subject h.spoločnosť informačná
  Subject h.information society
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 119  : Spoločnosť, v ktorej tvorba, difúzia a využitie informácií významne ovplyvňujú sociálne, ekonomické a kultúrne aktivity. Spoločnosť je prepojená komplexom dynamicky sa rozvíjajúcich komunikačných sietí, ktoré umožňujú rýchle šírenie a výmenu informácií.
  Database250h - eco-index
  References (169) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (140) - ARTICLES
  (13) - ELECTRONIC RESOURCES
  (143) - BOOKS
  subject heading

  subject heading