Number of the records: 1  

spotrebitelia

 1. Subject h.spotrebitelia
  Subject h.consumers
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 407  : Pojem, ktorý sa používa na označenie dvoch rozdielnych druhov spotrebných jednotiek, a to individuálnych spotrebiteľov a organizácií. Individuálny spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý nakupuje výrobky a služby pre svoju vlastnú spotrebu, na použitie v domácnosti, prípadne ako dar pre inú osobu. Do druhej skupiny spotrebiteľov patria súkromné firmy, štátne orgány, štátna správa a samospráva, inštitúcie, ktoré nakupujú produkty, zariadenia, suroviny, služby, aby mohli vykonávať svoju činnosť.
  Database250h - eco-index
  References (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (889) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (15) - ELECTRONIC RESOURCES
  (494) - BOOKS
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1