Number of the records: 1  

správanie spotrebiteľa

 1. Subject h.správanie spotrebiteľa
  Subject h.consumer behaviour
  Eco-code366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Source of Data VerificationKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 408  : Správanie spotrebiteľov pri hľadaní, nákupe, používaní, hodnotení, disponovaní produktmi a službami, od ktorých očakávajú, že uspokoja ich potreby.
  Database250h - eco-index
  References (774) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (535) - ARTICLES
  (14) - ELECTRONIC RESOURCES
  (283) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1