Number of the records: 1  

správa daňová

 1. Subject h.správa daňová
  Subject h.tax administration
  Eco-code336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 410  : Najčastejšie sa ňou chápe proces registrácie daňových subjektov a ich vyhľadávanie, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie výšky dane, daňové konanie, daňová kontrola, evidencia daní, odklad platenia daní a povolenie splátok a iné úkony podľa príslušného daňového zákona o správe daní.
  Database250h - eco-index
  References (140) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (311) - ARTICLES
  (56) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading