Number of the records: 1  

správa verejná

 1. Subject h.správa verejná
  Subject h.public administration
  Eco-code351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 895  : Súhrn činností orgánov štátnej správy, samosprávy, verejno-právnych korporácií. Ide o proces, pri ktorom dochádza k riadeniu (spravovaniu) verejných záležitostí v tzv. verejnom záujme. Subjekty, ktoré verejnú správu realizujú, ju vykonávajú ako zákonom uloženú povinnosť, ktorá je daná ich postavením ako verejnoprávnych subjektov.
  Database250h - eco-index
  References (132) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (607) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ARTICLES
  (76) - ELECTRONIC RESOURCES
  (645) - BOOKS
  (25) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1