Number of the records: 1  

stabilita meny

 1. Subject h.stabilita meny
  Subject h.currency stability
  Eco-code336.74 - Peniaze. Mena
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 255  : Hovoríme o nej vtedy, ak cenová hladina v danej ekonomike výrazne nestúpa a kurz domácej meny voči zahraničným menám je stabilný.
  Database250h - eco-index
  References (46) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (102) - ARTICLES
  (53) - BOOKS
  subject heading

  subject heading