Number of the records: 1  

stratégia podniková

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date26.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (30) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (441) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (7) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.stratégia podniková
  Subject h.corporate strategy
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 245  : Usporiadanie súboru podnikaní, v ktorých podnik pôsobí, aby sa dosiahli ciele za podnik ako celok. Hlavnou úlohou podnikovej stratégie je riadiť portfólio (súbor, množinu) podnikaní. Rieši tieto čiastkové úlohy: alokácia kapitálových investícií do jestvujúcich podnikaní, redukcia investícií alebo zrušenie málo výnosných či stratových podnikaní, rozšírenie portfólia o nové podnikania a ďalšie.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.