Number of the records: 1  

stratégia podniková

 1. Subject h.stratégia podniková
  Subject h.corporate strategy
  Eco-code65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 245  : Usporiadanie súboru podnikaní, v ktorých podnik pôsobí, aby sa dosiahli ciele za podnik ako celok. Hlavnou úlohou podnikovej stratégie je riadiť portfólio (súbor, množinu) podnikaní. Rieši tieto čiastkové úlohy: alokácia kapitálových investícií do jestvujúcich podnikaní, redukcia investícií alebo zrušenie málo výnosných či stratových podnikaní, rozšírenie portfólia o nové podnikania a ďalšie.
  Database250h - eco-index
  References (28) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (524) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (933) - ARTICLES
  (17) - ELECTRONIC RESOURCES
  (905) - BOOKS
  (7) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading