Number of the records: 1  

stravovanie spoločné

 1. Subject h.stravovanie spoločné
  Subject h.catering
  Eco-code640.2/.4 - Vedenie stravovacích zariadení. Vedenie ubytovacej a pohostinskej činnosti. Spoločné stravovanie. Ubytovanie
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 772  : Systém (pracovný - technologický, ekonomický, sociálny), ktorého cieľovým poslaním je uspokojovať výživové potreby ľudí a poskytovať na ne nadväzujúce, resp. s nimi vzájomne prepojené služby (spoločenské, zábavné, kultúrne) na spoločenskom princípe. Tvorí ho systém podnikov a organizácií a ich prevádzkových jednotiek zameraných na poskytovanie základného a doplnkového stravovania, ktoré sa realizuje najmä v takých prevádzkových jednotkách, ako sú jedálne (závodné, školské a i.), reštaurácie, bufety a pod.
  Database250h - eco-index
  References (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (64) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (82) - ARTICLES
  (95) - BOOKS
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1