Number of the records: 1  

swap

 1. Subject h.swap
  Subject h.swap
  Eco-code339.74 - Devízová politika. Konvertibilita
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 419  : Dohoda o časovo obmedzenej výmene série platieb medzi dvoma alebo viacerými subjektmi. Ak sú platby denominované v rovnakej mene, ide o úrokový swap. Pri platbách v rôznych menách ide o menový swap. Často je kombinovaný s úrokovým swapom, pretože dochádza nielen ku konverzii mien, ale súčasne aj k plateniu úrokov v rôznych menách. Rozšíreným nástrojom je swap úverového zlyhania.
  Database250h - eco-index
  References (89) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (74) - ARTICLES
  (57) - BOOKS
  subject heading

  subject heading