Number of the records: 1  

systémy informačné podnikové

 1. Subject h.systémy informačné podnikové
  Subject h.business information systems
  Eco-code681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 122  : Súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, spracúvanie, distribúciu a prezentáciu informácií v organizácii pre potreby rozhodovania tak, aby riadiaci pracovníci mohli efektívne vykonávať svoje riadiace funkcie. Úlohou informačného systému podniku je zabezpečiť dostatok relevantných aktuálnych a presných informácií v potrebných termínoch a vo vhodnej forme pri príprave rozhodnutí.
  Database250h - eco-index
  References (192) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (219) - ARTICLES
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (68) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1