Number of the records: 1  

systémy právne

 1. Subject h.systémy právne
  Subject h.legal systems
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 258  : Sústava vnútorne skĺbených právnych pravidiel, obsahujúcich právnu úpravu širokého okruhu právnych vzťahov. Jednotlivé orgány právnych úprav sa podľa určitých kritérií zaraďujú do systému a určujú sa spoločné princípy týchto osobitných častí právneho systému. Pre demokratický právny systém, založený na princípoch trhovej ekonomiky, je určujúcim kritériom členenie právneho systému, rozlíšenie práva verejného a súkromného.
  Database250h - eco-index
  References (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ARTICLES
  (82) - BOOKS
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading